@katnjiapus ka faen va det du sa te mæ din jævla shitsækk? du må bættre mæ vetta at æ gikk ut øverst i klassn i trønderbataljon, å æ ha vorre involvert i fleir hemmelige raida mot oslo byfisa å æ vorre på over 300 rosenborgkampa. æ e trænt i rævkrok å e denj bæste presisjons-ronkarn i heile denj norske hærn. du e itj nåkka annja enj ennja ein rompiss å æ ska få dæ te å smellj i bakken me denj stærkast karsken som finnjes her på jorda, å da lyg æ itj hellj. trur du at du ska kom unnja me å snakk sånn shit te mæ på internætte? tænk igjen, shitsækk. mens vi snakka no kontakta æ tore strømøy å ipn din blir spora akkurat no så forbred dæ på at det blir storm hælvettes vif-patriot. vinnj som blæs bort denj patetiske lille greia du kallje livet dett. du e faen mæ dau gut. æ kanj værra korr som heljst, nårr som helljst, å æ kanj dræp dæ på 700 forsjellige måta, å det e bare me hennjern min. ikke det at æ e hardtræna i nærkamp, men æ har tegang te heile diskografin te dde å æ villj bruk det te sitt fulle får å tørsjk denj misserable ræva bort fra trynfjøla av trøndelag, din lille shit. vess du bare konnja vesta koss støggfæl baksmellj denj lille «artie» kommentarn din villja bring ne på dæ, kansje du bare skollja holdt kjæft. men du konnj itj, du gjor itj, å no ska æ bættre mæ ta dæ der sola aldri steike, din jævla væstkannjrompiss. æ ska shit på dæ å du villj droktn i det. du e faen mæ dau, gutvått.

@katnjiapus you cannot hide forever

jk I'm on hrt I'm not horny anymore

Sign in to participate in the conversation
Tootsite

Tootsite is a general and moderated instance with a focus on your safety. We're running glitch-soc!