Follow

para ler 📚 tamén fai falta cerca serenidade no espírtu 😔

Este polo menos é de desfrutar e deixarse levar polas fotografías 🌄 🖼️

"Running Beyond", Ian Corless

Sign in to participate in the conversation
Tootsite

Just a general instance with a catchy name.