Follow

fedipeople!

I've opened an account on a @funkwhale server, at last.

I've been translating UI without context and I see now that some text chains would be better translated having context. I've not seen big problems tho (so far)

It's 💯 %

· Web · 1 · 1 · 5

por exemplo, na páxina principal, onde están agrupados os accesos a varios axustes, no código utilizase "Browse", que inicialmente traducín como "Buscar", porque pensaba que era "remexer entre todas as cancións que hai dispoñibles para atopar o que queres". Neste caso, e aparecerá en próximas actualizacións de @funkwhale traducino como "Panel".

Conste.

Show thread
Sign in to participate in the conversation
Tootsite

Just a general instance with a catchy name.