OS GALEGOS DAMOS NOXO! PUTO VICIO TEMOS DE TIRAR MERDA ONDE NOS SAE DO CARALLO.

😡

Pido desculpas polo tono, aínda me dura o cabreo.
Mira que temos "puntos limpos" de recollida, plans renove cos distribuidores, campañas de concienciación,... MERDA PA NÓS. Entendo incluso que foi un distribuidor que non lle deu petou facer o seu traballo (esto é cousa miña), pero DA IGUAL QUEN FOSE, non cabe menos respecto, menos educación e menor civismo.

Follow

normalmente poño fotos de cousas lindas e lugares bonitos que desfrutar, pero hoxe dei un paseo en bicicleta e voltei moi cabreado.

Podédelo dicir sen rubor, sen dúbidas: os galegos non valemos pa nada. Non é un "caso illado", en absoluto infrecuente ver verquidos nas beiras dos camiños ou DOS RÍOS!!. ATPC

Novamente, pido desculpas polo tono, pero sinto noxo.

· · Pinafore · 0 · 0 · 3
Sign in to participate in the conversation
Tootsite

Just a general instance with a catchy name.