Follow

Couch to 5k, by Laura

peertube.social/videos/watch/f

subino para incluír no artigo que escribín hai unhas semanas para animar a calquera persoa que queira mellorar a súa saúde física e mental así como a súa calidade de vida.

Intentarei engadirlle subtítulos.

Está moi ben que esos 30' tres veces por semana te acompañe Laura cun podcast

Share it!! 😃 (and run 🏃 )

· · Web · 0 · 0 · 2
Sign in to participate in the conversation
Tootsite

Just a general instance with a catchy name. We're running glitch-soc!