Follow

teño :archlinux:​ tan niquelao, ou eu tan afeito a el, que hai meses que nin lle cambio a foto do fondo ou iconas. Por non falar de catro scripts para automatizar tarefas ou os programas que utilizo, que xa hai moito que nin probo alternativas ou ferramentas novas. Meh!

Finalmente parece que só teño dúas alternativas:

  • ser produtivo e facer cousas 😱
  • scroll infinito no TL federado :drake_dislike:​
· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Tootsite

Just a general instance with a catchy name. We're running glitch-soc!