a Academia comparte

Xeliña fala galego

...nunha foto en .pdf :AAAAAA:

Vouno converter nun .epub para compartir 😊

Follow

International Mother Language Day
21 February

a conto do Día Internacional do Idioma Materno, publico (tamén en ) este pequeno artigo que o pai de Xeliña escribiu no San Xoán de 1968

blog.xmgz.eu/xeli%C3%B1a-fala-

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Tootsite

Just a general instance with a catchy name. We're running glitch-soc!