Follow

My new kit for this 🇧🇪

Está mal que o diga eu, pero mencanta 🤩 magrada molt 😅

"Espero honrar e respetar a tradición que representa, un orguio formar parte deste equipo, bla bla bla 🤣"

Sign in to participate in the conversation
Tootsite

Just a general instance with a catchy name. We're running glitch-soc!