Follow

Noutra orde de relevancia...

o que fan coa vacina AstroFaneca non ten nome. Ou sí: desinformar, crear medo e inseguridade. Non lle convén a ninguén esta situación.

Menudo traballo de comunicación. Ou arre ou xó!

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Tootsite

Just a general instance with a catchy name. We're running glitch-soc!